Nanobubble

Het Nanobubble systeem van Agrona is in staat om met iets kleins als een nanobubbel grote problemen op te lossen. Dit systeem is een innovatieve gasinjectietechnologie. Het ‘gas’ is in dit geval zuurstof. Door miljarden bubbeltjes zuurstof het water in te schieten wordt er een watervoorraad van schoon water met een zuurstofgehalte van 100% verhoogd met 15-20 ppm (parts per million) hierdoor behaalt het systeem een zuurstofgehalte van 30 ppm.

Doordat de bubbeltjes zo klein zijn blijven ze zweven in het water, ook tijdens het transport naar het gewas door de leidingen. U kunt het dus eigenlijk zien als een opslag van zuurstof ín het water. Hierdoor bereikt u als teler hele mooie resultaten.
nl_NLNL