Bioreactor ondersteunt waterkwaliteit en plantweerbaarheid op peperbedrijf

Sinds peperteler Arthur Mooijman inzet op weerbaarheid, blijven zijn planten vitaler en hebben zij minder last van ziekten en plagen. Sinds de ingebruikneming van een bioreactor die het gietwater belucht en microbiologisch verrijkt, zijn die effecten nog sterker merkbaar. “Planten hebben meer baat bij zuurstofrijk water met goede micro-organismen dan met steriel water”, zegt hij vol overtuiging. “Wortelziekten heb ik niet meer en mijn planten zijn duidelijk vitaler en sterker.”

Posted
september 1, 2023
Author
admin
Category
Share this article

‘Luisdruk lager door sterke wortels en hardere plant’

Sinds peperteler Arthur Mooijman inzet op weerbaarheid, blijven zijn planten vitaler en hebben zij minder last van ziekten en plagen. Sinds de ingebruikneming van een bioreactor die het gietwater belucht en microbiologisch verrijkt, zijn die effecten nog sterker merkbaar. “Planten hebben meer baat bij zuurstofrijk water met goede micro-organismen dan met steriel water”, zegt hij vol overtuiging. “Wortelziekten heb ik niet meer en mijn planten zijn duidelijk vitaler en sterker.”

De aanschaf van een bioreactor van Agrona in 2022 vormde een nieuwe stap op de weg van weerbaar telen, die Mooijman enkele jaren daarvoor al was ingeslagen. “Dat gebeurde eigenlijk bij toeval”, blikt de ondernemer uit Nootdorp terug. “Ik teelde toen ook nog komkommers. Het was een jaar met slechte prijzen en juist toen begaf de UV-installatie het. Geld om die te vervangen was er even niet, dus het was spannend hoe de waterkwaliteit zich zou houden. Gek genoeg leek mijn gewas erg goed te reageren op het feit dat het retourwater niet meer ontsmet werd en micro-organismen niet langer werden gedood. Dat zette me aan het denken.”

Weerbaar telen
De ondernemer verdiepte zich in weerbaar telen en omarmde het Natugro-concept van Koppert. “Daar reageerden de planten goed op”, zegt hij. “Ik zag een vitaler, sterker gewas, dat minder vatbaar was voor ziekten en plagen. De bemesting was ook aangepast, waarbij met name de stikstofgiftwerd verlaagd. Ook dat draagt bij aan een harder gewas, dat minder aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld bladluizen.”

Bioreactor
Enkele jaren later – het financiële tij was inmiddels ten goede gekeerd – kocht de ondernemer een tweede locatie aan in Berkel en Rodenrijs. Ook daar kwamen pepers te staan, waarop hij ondertussen volledig was omgeschakeld. “En ook daar stond een UV-installatie die aan vervanging toe was, maar waterontsmetting past niet meer bij mijn manier van telen”, vult Mooijman aan. “In plaats daarvan kwam er in februari vorigjaar een bioreactor, waarover ik al het een en ander had gehoord en gelezen.”

Werking
Het werkingsprincipe van de bioreactor berust op het beluchten en microbiologisch verrijken en zuiveren van gietwater. Het reactorvat bevat een groeimedium waarop gunstige micro-organismen zich kunnen vestigen en vermenigvuldigen. Deze organismen – denk aan specifieke schimmel- en bacterieculturen op basis van onder andere Trichoderma en Bacillus soorten – dient de teler zelf toe te voegen. De voedingsoplossing AG Stim, eveneens geleverd door de producent van de reactor, stimuleert de groei en vermenigvuldiging van het microleven.
Het water in het reactorvat wordt belucht, zodat een zuurstofrijk watermilieu wordt gecreëerd. “Dat is goed voor de gunstige micro-organismen en minder goed voor pathogenen”, weet de teler. “Bijkomend voordeel van zuurstofrijk gietwater met goede micro-organismen is dat zowel pathogenen als organische vervuiling wordt afgebroken en omgezet, zodat de leidingen en druppelaars schoon blijven. In de matten – wij gebruik alleen nog organische matten – kunnen de gunstige bacteriën en schimmels zich structureel vestigen.”

Positieve effecten
Mooijman vermoedt dat de positieve effecten van de bioreactor in organische matten nog beter tot hun recht komen. “Die vormen toch een beter vestigingsmilieu dan steenwolmatten”, merkt hij op. “Ik zie dat het gewas op de nieuwe locatie er nog vitaler en sterker bijstaat dan hier in Nootdorp. Op beide locaties blijkt uit de analyses dat de druk van pathogene schimmels zoals Pythium erg laag is. In Berkel en Rodenrijs is de luisdruk opvallend laag en ogen de planten net nog wat sterker en vitaler. Het is altijd lastig om verschillende locaties en kassen met elkaar te vergelijken, maar ik ga ervan uit dat de productie en vruchtkwaliteit op de locatie met bioreactor evenals vorig jaar minstens gelijkwaardig en misschien zelfs wat beter is. Dat de inzet op weerbaarheid loont, staat voor mij als een paal boven water.”

Tekst: Jan van Staalduinen, beeld: Marleen Arkesteijn

Lees het artikel hier verder:

www.onderglas.nl

nl_NLNL