News

Stay up to date with our most recent news and updates

Het overgrote deel van de tuinbouwgewassen staat op substraat. Daarmee kun je de zaak heel goed sturen. Maar gek genoeg maken we daar in de tuinbouw niet optimaal gebruik van. We geven juist systematisch een overaanbod aan water en meststoffen. Niemand weet precies wat het effect daarvan is. Aanwijzingen zijn er wel. Stikstof bijvoorbeeld stimuleert vooral de blad- en stengelvorming. Een kleiner aanbod zou goed zijn voor bloemvorming en zetting. Maar daarop sturen vergt wel dat je van dag tot dag precies de behoefte van de plant en de gehaltes in de voedingsoplossing kunt meten. En veel meer inzicht dan we nu hebben. Langzamerhand worden er methoden ontwikkeld om de mineralengift meer af te stemmen op de behoeften van de plant.

februari 11, 2021

Watersilo’s in de tuinbouw zijn noodzakelijk voor iedere teler. De grote hoeveelheid wateropslag is nodig voor het gewas en ieder bedrijf heeft er ook een. Vanzelfsprekend raken ook silo’s vervuild en komen er bacteriën, schimmels en algen in het water terecht, dat nadelig is voor het zuurstofniveau en de waterkwaliteit. Een laag zuurstofniveau heeft een nadelige invloed voor het gewas en een vervuilde silo heeft nadelig gevolg voor druppelleidingen voor de silo zelf. Planten hebben goed water nodig met genoeg zuurstof om vitaal te kunnen groeien. Stilstaand water helpt hier niet bij. Maar wat kan je tegen stilstaand water doen?

juni 20, 2019

Een van de belangrijkste draagstoffen die het gewas nodig heeft is water. Water zorgt er voor dat de plant kan groeien en gezond blijft. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar het waterkwaliteit bij de meeste telers is zeker niet optimaal. Hierdoor zullen er veel algen ontstaan, blijft er meer vuil in het water zitten en schimmels en bacteriën krijgen de kans om het gewas te beschadigen. Verder worden druppelleidingen aangetast en raken deze vervuild.

juni 4, 2019
nl_NLNL